Colofon

Colofon Kings & Queens

Aan de realisatie van de website Kings & Queens hebben de volgende bedrijven en personen meegewerkt:

Design: www.Themedutch bv
Technische realisatie: Themedutch bv
Hosting: Themedutch bv
Management en content: Kings & Queens i.s.m. Themedutch bv
Huisstijl: Kings & Queens
Fotografie: Kings & Queens, toeleveranciers.

De website van Kings & Queens is responsive opgezet en werkt op alle beeldresoluties zoals desktop, laptop, iPhone, iPad en smartphones. De website is geschikt voor alle gangbare browsers zoals Chrome, Safari en Firefox.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Kings & Queens of haar licentiegevers.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website van Kings & Queens?
Stuur een mail naar hello@kingsqueens-store.com

Kings & Queens VOF
Stationsplein 1
6041 GN Roermond
Nederland